Jobber for å få femmerturnering for de yngste.

Turneringer er morsomt, både for spillere og foresatte. Det er også lærerikt å møte andre lag.

Et utvalg i Grane Fotball har besluttet å arbeide for å arrangere en aktivitetsturnering for de yngste spillerne, G7 og G8, i løpet av sesongen. Aktuelle naboklubber vil bli kontaktet for å sjekke interessen. Endelig beslutning vil tas 11 mars.

I utvalget sitter Knut Kollen, Endre Gundersen og Geir Noraberg.

About Stig Solberg