Treningsoppmøte Mai

Vi har fra og med uke 2 registrert treningsoppmøte for hele G16 gruppen. Dette betyr at vi stiller krav til den enkelte spiller om at han må ha ett akseptabelt oppmøte for å kunne spille G16-1 laget.

For hver måned beregnes det en oppmøte prosent, som er delt inn i 3 klasser.
Over 70 % markeres som Gønt og er akseptabelt oppmøte.
Mellom 50 og 70 % markeres som Gult og greit oppmøte.
Under 50 % markeres som rødt og er ikke akseptabelt oppmøte.

Spillere som trener med andre grupper får dette oppmøte registrert, men må gi beskjed til trenere.

For spillere som ønsker å spille på G16-1, så forventer vi at alle har Grønt oppmøte, det kan i spesielle tilfeller aksepteres Gult. Spillere med rødt oppmøte er ikke kvalifisert for 1. laget.

Treningsoppmøte

About tmp