Kampoppsett Hisøy Postbankcup. (Birkenlund G8)

Her er kampoppsettet til turneringen 26. september.

    Bane 3           Bane 4    
0930 G8 Grane Molt 1 ¤ Hisøy 1   0930 G8 Trauma 2 ¤ Grane Birk 2
0950 G8 Grane Molt 2 ¤ Hisøy 2   0950 G8 Trauma 1 ¤ Grane Birk 1
1010 G9 Trauma ¤ Myra 1   1010 G9 Hisøy 1 ¤  Lillesand 1
1030 G8 Grane Birk 1 ¤ Grane Molt 1   1030 G8 Hisøy 1 ¤ Trauma 1
1050 G8 Grane Birk 2 ¤ Grane Molt 2   1050 G9 Trauma ¤ Myra 2
1110 G9 Hisøy 2 ¤ Lillesand 2   1110 G8 Hisøy 2 ¤ Trauma 2
1130 G8 Grane Molt 1 ¤ Trauma 1   1130 J10 Lillesand ¤ Rand. Tigers
1150 G9 Lillesand 1   Trauma    1150 G9 Lillesand 2 ¤ Myra 1
1210 J10 Rand. Lions ¤ Hisøy 1   1210 J10 Rand. Tigers ¤ Hisøy 2
1230 G8 Grane Molt 2 ¤ Trauma 2   1230 G8 Hisøy 1 ¤ Grane Birk 1
1250 J10 Hisøy 2 ¤ Lillesand    1250 G9 Myra 1 ¤ Hisøy 1
1310 G9 Lillesand 1 ¤ Hisøy 2   1310 G9 Myra 2 ¤  Lillesand 2
1330 G8 Hisøy 2 ¤ Grane Birk 2   1330 J10 Hisøy 1 ¤  Lillesand
1350 J10 Rand. Lions ¤ Hisøy 2   1350 G9 Myra 1 ¤ Lillesand 1
1410 G9 Trauma ¤ Hisøy 1   1410 J10 Rand tigers ¤ Hisøy 1
1430 J10 Lillesand ¤ Rand. Lions   1430 G9 Myra 2 ¤ Hisøy 2

Vi er påmeldt med to lag, hvorav hvert lag spiller 3 kamper hver.

Første kamp kl 09:30, siste kamp 13:30

About kj