Trening fram mot jul

Sesongen er på hell nå. Dette har ofte betydd endringer av treningstider på Skydebanen og man kan fort miste
rytmen og rutinen i treningene når dette skjer samtidig.

I år vil gjøre en vri på dette, vi vil oppretteholde treningstidene på Skydebanen utover høsten, og vi har samtidig fått anledning til å
benytte Bjønnes til trening på kveldstid (i flomlys) fram til medio desember. Vi håper at dette kan bidra til at lagene
kan opprettholde treningen så lenge forholdene e r gode – og det pleier de å være fram til begynnelsen/midten av desember.

Bjørn Bilstad sendte i dag ut en sms til mange trenere om trening på Bjønnes utover høsten. Han koordinerer Bjønnes-
treningene og ber om tilbakemelding om ønske/behov for trening der.

Jeg vil derfor be dere om

1. Melde fra om ønske om Bjønnes-trening til Bjørn på mob. 9823 2714
2. Hvis det er treninger på Skydebanen som lagene ikke vil benytte i høst, vil jeg ha beskjed om det pr. mail.

God trenings-høst !

På vegne av sportslig utvalg aldersbestemt

Eylert Ellefsen

mob 905 91 373

Tags:

About Stig Solberg