Fikk støtte til minibane

På årsmøte til IK Grane Arendal Allianse ble IK Grane Arendal Fotball tildelt et støttebeløp på 10 000,- kroner til å ferdigstille en minifotballbane på Bjønnes. Dette er et kjærkomment bidrag til å få på plass et enda bedre tilbud for fotballen på vår egen arena.

Med styreleder Øystein Rylander i spissen, har IK Grane Arendal Fotball i lang tid arbeidet for å videreutvikle det som skal bli et allsidig aktivitetsanlegg på Bjønnes.

Da æresmedlem Mangor Andersen gikk bort for ett år siden, testamenterte han sitt jordiske  gods til IK Grane. Mangor Andersens Minnefond er opprettet på basis av disse verdiene. Allianselag og -klubber som gjør en spesiell innsats for sine miljøer kan tildeles midler fra fondet.

Vi sender en stor takk til IK Grane Arendal Allianse for tildelingen.

http://www.flickr.com/photos/granefotball/5355255419/sizes/l/

About Stig Solberg