Innkalling til årsmøte

Det avholdes årsmøte i IK Grane Arendal Fotball

1. februar klokken 1900

Sted: Bjønnes, klubbrommet.

D A G S O R D E N:

1 )  Åpning.

2 ) Valg av dirigent og sekretær.

3 ) Valg av 2 til å underskive protokollen.

4 ) Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

5 ) Årsberetningen 2010

6 ) Regnskap 2010

7 ) Innkomne forslag.

Saker fra medlemmer:

Det er ikke innmeldt saker fra medlemmer til årsmøtet.

Saker fra styret:

Forslag om å redusere styret fra 9 til 6 personer, da det av erfaring blir mer beslutningsdyktig.

8 ) Fastsettelse av kontingent/treningsavgift.

a) Kontingent fastsettes av årsmøtet:

Forslag på at vi øker kontingenten 50 kr pr medlem, dette for å

kompensere for avgiften til Allianse idrettslaget.

b) Styret foreslår treningsavgift for 2011 uendret.

Medlemmer og støtteapparat ønskes velkommen til årsmøte!

About Stig Solberg