Skytebanen åpen

Brøytemannskapene minner også om at når det brøytes så må ingen trene der av sikkerhetsmessige årsaker. Vennligst rett dere etter de beskjeder brøytemanskapene gir.

Veldig viktig at disse regler følges så vi ikke får en ulykke som kan være fatal.

Vi ønsker jo alle å beholde de barna vi har alle sammen.

Øystein Rylander, Leder IK Grane Arendal Fotball

About Rylander