Fortjent applaus til avtroppende styreleder

Øystein Rylander har vært styreleder i IK Grane Arendal Fotball i 2010. På årsmøte 1. februar leverte han vervet videre til Kåre Mortveit.

Øystein Rylander og Kåre Mortveit

Årsmøte 2011: Øystein Rylander takkes for sin innsats av påtroppende styreleder Kåre Mortveit

Øystein har hatt ansvaret for flere krevende prosesser i sin tid som styreformann. I hans periode har det blitt etablert et felles satsingslag sammen med Trauma – Arendal Fotball – og Grane har blitt et selvstendig allianselag. Utvikling av en aktivitetspark på Bjønnes har også hatt høy prioritet hos Øystein.

Årsmøtet takket Øystein for en flott innsats i året som har gått, og er glade for at han fortsetter som «menig» styremedlem også i 2011.

Foto: Eirik Mykland

About Stig Solberg