Vertskap for nasjonalt ledermøte

Norges Fotballforbund avholdt nasjonalt ledermøte i Arendal. Grane Fotball var teknisk arrangør.

Møtet ble lagt til Agder og Arendal for å markere at det er 100 år siden Agder fotballkrets ble stiftet.

Ledermøtet avholdes i de årene det ikke er ordinært fotballting. Møtet har ingen besluttende myndighet.

Fotball.no refererte følgende fra møtet:

«Fredag gjennomførte breddekomiteen, valgkomiteen og serieforeningen for kvinnefotball ulike møter, mens ledermøtet formelt startet lørdag.

– Jeg er veldig glad for engasjementet delegatene viser. Vi har hatt svært gode diskusjoner, og deltakerne er opptatt av helheten og ønsker å bidra til det beste for norsk fotballs fremtid. De ulike interessegrupperingene, kretsene, klubbene og NFF sentralt fokuserer på samarbeid, sier president i Norges Fotballforbund Yngve Hallén til fotball.no.

Flere viktige saker sto på agendaen lørdag. Forbundsstyremedlem Arne Ambakk presenterte arbeidet til organisasjonsutvalget. Delegatene debatterte i etterkant bl.a. hvilken rolle tinget bør ha i framtida. Visepresident Hege Leirfall orienterte om arbeidet i breddekomiteen med fokus på Fair Play og rekruttering.

Jenteløftet ble også debattert. Hege Jørgensen fra forbundsstyret oppsummerte utviklingen i klubbene i Toppserien etter at Jenteløftet ble igangsatt. Delegatene på ledermøtet diskuterte utfordringene som er viktige for den videre utformingen av Jenteløftet.

Toppfotballsjef Nils Johan Semb presenterte status, målsettinger og virkemidler for den sportslige utviklingen blant toppklubbene i norsk fotball. I tillegg sto lisensarbeidet og økonomisk fair play på agendaen under første dag av ledermøtet.»

Les hele referatet her

Takk til de frivillige fra Grane Fotball som bidro til at dette ble et godt gjennomført arrangement

 

About Stig Solberg