Til de som skal på dugnad 6 november

Det er oppgitt feil dato på dugnaden på harebakken, riktig dato er søndag 6 november. Denne er nå rettet.

Viktig at dere spillere som er nevnt i det innlegget sørger for at deres foresatte leser den og får gitt beskjed til Mona

 

Jarle

 

 

About JarleGreni