Info fra Grane Styret ang Enjoy!

Til alle medlemmer av IK Grane Arendal Fotball.

 

                       

 

Årsmøtet 2012 vedtok at alle medlemmer i IK Grane Arendal Fotball skal innkreves kr 500,- for 2 Enjoy bonusguider. Dette for å sikre at klubben har økonomisk ryggrad til å drive den aktiviteten som vi ønsker. Dette kommer som et etter årsmøtets oppfatning, et bedre alternativ enn å selge lodder etc i fotball lotteriet eller bli pålagt dugnader som det stort sett er de samme som stiller på.

Enjoy bonusguide er et smartkortkonsept som gir den som innehar kortet rabatt på over 200 brukssteder i hele Agder med kjøpsrabatter på mellom 20 og 50%. Kortet er enkelt å bruke og enkelt å ta med seg. Men den som innehar kortet må selvsagt selv huske å bruke det.

Alle medlemmer vil når avgiften er betalt få utlevert 2 bonusguider a kr 250,-. Man kan da velge om man vil beholde begge selv, beholde en og selge en eller selge begge. Da får man pengene igjen og har gjort en dugnadsinnsats for klubben (hvis laget ditt kan tenke seg en dugnad så får dere selvsagt både lov til og tilbud om det). Informasjon om bruk og hvilke firmaer som er med i år følger med kortene når de blir utlevert.

Dette er den eneste dugnaden klubben vil pålegge deg som medlem dette året. Styret og årsmøtet syntes dette var en god ide. Det er da slik at desto mer du bruker dette kortet dess mer tjener du på det. Klubben tjener ikke noe mer om du bruker det eller ikke, det er det den som har kortet som gjør!

Så lykke til med bonusguiden! Husk å bruke den! Mer info finner du på www.enjoyguiden.no.

 

 

 

 

 

Styret.

About BF