Trenermøte 8.november kl 1800 på Bjønnes klubbrom med pizza

Hei Alle trenere hjelpetrenere, lagledere.

Da begynner vi sesong 2013 med et trenermøte på Bjønnes torsdag 8. november kl.18- ca kl.20:00.

Dette møte er for trener til alle Granelag, så det må møte minst 1 trener for hvert lag, på 11-er lagene bør alle trenere møte.De som evt. har trening den dagen, får ordne slik at det minst kommer en, gjerne da hovedtreneren. På 5-er og 7-er fotballen må vi minst ha en trener for hvert lag eller gruppe.

Vi serverer Pizza, brus og kaffe.

Saker på møte er dette:

Lag i kamper, 1.hvordan oppfører vi oss på banen og rundt benken 2.Dommere, både egne og de som kommer fra kretsen. 3. Lage treningsplan. 4. annet rundt lagene. 4. Tema for neste møte (vi må ha noe faglig). 5. Utstyr, ballrom og eget utstyr. 6. Trenerkurs, skal vi prøve å få mange nok til å ha eget kurs på Bjønnes i vinter. 7. Keepertrener. 8. Bøter til lagene fra kretsen, hvem betaler disse.(svaret får dere på møte).9. Gruppesamtaler, med eget lag eller grupper vist dette går og vi får tid. (samarbeid mellom lagene). 10. Div.Dette første møte er enn del info først, deler av dette kommer fra styre.

På de neste møtene må det være dere som trenere som foreslår temaer som dere synes er viktige å prate om eller å lære av.Vi har flere trenere med stor faglig kunnskap. Husk også dette med idrettskader, er det noen av trenerne som kan ha dette som tema på et møte?

En liten ting til slutt, alle lag må lage sesong referat, der skal det skrives hva som har skjedd gjennom hele sesongen med antall spillere, litt om resultater, cuper, turneringer, etc hvordan ting har gått, dugnader, økonomi i lags kassa,  har foreldrene stilt opp etc, etc. Viktig at dette gjøres å leses opp, å leveres til Øystein som trenger dette slik at vi vet hvor det må tas noen grep el.l. Trenger også dette referatet til årmøte protokollen.

Vell møtt

 Mvh Martin

About Rylander