Foreldremøte G13 (2013) Mandag 10.des kl 18.30 på Bjønnes

Hei,

Vårt nye Grane lag har nå trent sammen en god måned og også fått spilt noen treningskamper. Vi synes derfor det er på tide med en prat med alle foreldrene for å snakke om videre satsing med laget. Vi vil ha en forelder fra hver spiller tilstede på møtet. Gi beskjed til noen i trenerteamet hvis noen er helt forhindret fra å stille.

Agenda:

> Velkommen

> Presentasjon av oss i lederteamet.

> Overgangen fra 5 forskjellige skolelag til 2 11er lag neste år. Hvilke utfordringer har vi?

> Hvor mange er vi nå?

> Målsettinger- strategi

> Treninger – når og hvor – egentrening

> Aktiviteter – mange treningskamper for begge lag – turneringer –

> Danacup – noen helge aktiviteteter.

> INFO finner dere på : www.granefotball.info – under G00 fanen

> Meldinger SMS  av og til.

> Økonomi – Status – utfordringer

> Foreldrekontakter – mange forskjellige behov Dele opp i 1.lag – Flexi grp – 2.lag

>Juleferie – Når starter vi opp i 2013 – Påskeferie –

> skoleferiene frivillig trening.

> Holdninger på og utenfor banen

> Eventuelt

Skulle noen ha lyst til å ta opp noe som ikke står på agendaen ovenfor, meld det gjerne inn til noen i trenerteamet i forkant.

Vel Møtt!

Jan Martin, Bjørn, Trond Arild, Steinar, Kai Harald, Amine

About JanMartin

Oppmann Grane G2000