Referat fra foreldre / spiller møte G13

Et lite referat fra foreldremøte avholdt mandag 10.des.

Møtet åpnet med å presentere trenere og støtteapparat:

Trond Arild Pedersen: Hovedtrener

Bjørn Bilstad: Hjelpetrener Lag 1

Steinar Mortensen: Hjelpetrener

Kai Harald Vallheim: Hjelpetrener

Amine Achour: Hjelpetrener

Jan Martin Grindheim: kasserer

Vi har pr idag 39 spillere som har vært med på treningene sålangt. Ca 30 spillere i snitt pr trening. Det ligger derfor an til å bli meldt på 2 11-manns lag til 2013 sesong.

Treningstider for vintersesongen:

Tirsdag 18.30 – 20.00 Skytebanen

Onsdag 18.30 – 20.00 Skytebanen

Søndag 12.30 – 14.00 Myra

Oppstart trening etter juleferie: tirsdag 8.jan. Følg med på hjemmeside og eventuelt SMS ifht om det blir trening hvis vær og føreforhold er usikkert.

Det vil bli nye drakter for alle spillere for 2013 sesong med unike nummer.

Det er foreløpig blinket ut 3 turneringer i 2013. Det er Plussbank cup i juni, Dana cup i Danmark i ferien og Gimletroll turnering etter sesongslutt. Siden Dana cup er en uke i Danmark i ferien ønsker vi tidlig tilbakemelding på hvor mange dette er aktuelt for. Første tilbakemelding ønskes 8.jan på første trening.

Selv om vi har bra med trenere, trengs det mer ressurser i støtteapparat for at ikke all belastning skal falle på de samme personene hele tiden. Det er behov for assistanse under treninger, kjøring til og fra kamper og turneringer, koordinering av innteksskapende aktiviteter (til lagskasse), vanlig foreldrekontakt etc. Skal vi få til et bra opplegg er vi avhengige av dette. Mer direkte forespørsel om hva den enkelte kan bidra med kommer tidlig på nyåret.

Lagskassa vil fra nå av bestå av de 3 skolekontoene til Birkenlund, Stinta og Moltemyr. Disse slås nå sammen til en. Vi har plass til et par sponsorer på draktene og dette er kjærkomne bidrag.

Det er nå delt opp i et 1.lag, et fleksilag og et 2.lag. På treninger fremover vil det bli delt inn i 2 grupper: 1.lag og 2.lag og de i fleksi gruppe fordelt mellom de 2.

Pr dato er lagene som følger:

1.lag: Mats, Marius Hansen, Anders H.Pedersen, Anders S.Pedersen, Stian, Kamil, Thomas og Omar.

Fleksi lag: Ulf, Ådne, Loke, Kristian, Jørgen, Magne, Malvin, Abdul, Eirik, Sander M, Robin, Sander F.J, Tobias, Marius Vallheim

2.lag: Christian, Endre, Simen, Eskil, Andreas, Ylli, Amir, Yassir, Kreshnik, Ahmed, Bendik, Simon, Arien, Erik, Simen Andre, Simen L.

Dette er laga pr dato. Det vil bli ny vurdering ca 1.februar på plassering.

 

About JanMartin

Oppmann Grane G2000