G03 Ukeplan 7/1 – 13/1

Det går mot en ny sesong, i år er dere G10 (Gutter 10 år).

:) Trenings muligheter denne uken.

-Tirsdag 8/1 INNE i gym salen på Birkenlund skole kl.17-18. Husk innesko!

-Lørdag 12/1 UTE på Skydebanen 11:30-13. Kle dere etter forholdene!!

————————————————————————————————-

Ukeplanen legges ut på Søndager, og oppdateres dersom det skjer noe uforutsett. Sjekk alltid hjemmesiden før dere drar på trening, i tilfelle avlysning (dårlig vær, stengt bane eller hall).

————————————————————————————————

About kk