Vinterferien uke 8 for G 13

Hei,

Det vil ikke bli treninger på vanlig måte i vinterferien i uke 8.

Vi vurderer å lage et aktivitetstilbud til de som er hjemme i vinterferien og har anledning til å være med 2 – 4 dager inne i en hall. Det blir enten Birkenlund Fjellhall eller Granehallen, f eks fra 12.30 – 15.00. Det blir litt enkle øvelser med ball og 5-a-side fotball. Guttene må selv komme seg til og fra hallen.

For å sette i gang dette må vi ha tilbakemelding på interesse. Gi derfor tilbakemelding enten i en kommentar, eller i sms til Jan Martin på 9076 9588 på om dette er aktuelt, eventuelt hvilke dager som er foretrukne.

 

Jan M

 

About JanMartin

Oppmann Grane G2000