Søndagstrening utgår.

Vi har hatt søndagstrening noen få søndager, men uten noe oppmøte.
Derfor opphører dette tilbudet fremover.

Børge.

About BF