Foreldrekontakter

Tom Andersen er valgt inn som ny foreldrekontakt, i tillegg til Tone og Geir. Gratulerer!

Da er lista slik:

Geir Langemyr        99 28 29 31  geir.langemyr@online.no

Tone Aanonsen      47 66 64 05  toneaanonsen@gmail.com

Tom Andersen        41 81 62 29   toma.and@gmail.com

About Admin-Y