Info DANA CUP, med rettelse avreisedag søndag, ikke lørdag

Rettelse er gjort. 21.07 er en søndag og ikke lørdag.

Dette skrivet blir delt ut på treningen tirsdag.

HUSK REISEFORSIKRING OG HELSEKORT

For print:

Danacup info G98

 

Danacup info

About thj