Uke 39 ser slik ut for G2000 :

Mandag 23. sept. Trening kl. 1730 – 1900 på Bjønnes treningsbane gress. Tema: Hvordan spiller vi i bakre firer, bruk av bredde for å komme fremover, overlapping eller vende spillet motsatt. Ansvar Bjørn Bilstad med assistent trenere Amine Achour, Steinar Mortensen og Jan Martin Grindheim.

Tirsdag 24. sept. Her deler vi oss i to !   Førstelagsgruppe, samt flere fra Flexigruppe skal på KAMP, Risør – Grane 1. Oppmøte på Harebakken kl. 1615. Ansvarlig lagleder Bjørn Bilstad. Vi trenger 3 biler i tillegg BB. Gi beskjed om hvem som kan kjøre.  Lag-uttaket til kampen kommer på et annet innlegg.

Tirsdag 24. sept. Alle fra lagsgruppe 2 trener på Myra kl. 1830-2000. Tema:  Pasninger, komme ut av skygge, vise seg. ville ha ball.  Ansvar Kai-Harald Vallheim

Onsdag 25. sept. Kamp : Grane 2 – Dristug 7er  på Bjønnes stadion kl. 1800. Oppmøte kl. 1730. Ansvarlig lagleder Kai-Harald Vallheim,  OBS, da dette kun er en 7er kamp, så kan vi ikke ta med alle lagsgruppe 2 spillere til kampen, da det blir for mange på sidelinjen. Lag-uttaket kommer på annet innlegg.  De førstelagsspillere og flexispillere som ikke tas ut til denne kampen, kan ta fri eller egentrening.

Torsdag 26. sept.  Da tar alle fri eller egentrening.

Fredag 27. sept.  Trening  kl. 1730 – 1900 på Bjønnes trening gressbane. Tema Heading, og heading mot mål. Ansvar Bjørn Bilstad, sammen med de assistent trenere som kan.

Søndag 29. sept.  Trening kl. 1200 – 1330 på Bjønnes stadion. Tema Pasninger, lenger pasninger med halvt liggende vristspark. Ansvar Bjørn Bilstad, med de assistent trenere som kan.

Vi ser det an hvor mange som kan komme på fredagen og søndagen, da dette er første helgen i høstferien. Blir med mere en 7 stk. så trener vi, men vi tar ingen opprop disse 2 dagene. PS. Hele høstferien vil være frivillige treninger, og det tas ikke opprop på fremmøte i hele uke 40.

Mvh Bjørn Bilstad, hovedtrener, mobil nr. 98 23 27 14

About BB