Sesong oppsummering og veien videre Bjønnes 11.november

Hei Alle sammen!

Den 11.november innkalles det herved til møte der vi skal ta opp følgende:
Fra Granes side:
Ny sports plan, spillerutvikler og forventninger til trenerne, treningstider, rutiner for utstyr, bruk av ballrommene, fordeling av oppgaver i sportslig utvalg. Trenerseminar Fjerritslev 24-26. januar. Informasjon om fotografering og treningsleir (denne er ny, sto ikke i mailen)
Fra hovedtrener:
Året som har gått!
Hovedtrener må ta med årsrapport (enkel rapport uten for mye detaljer om målscorere, asist, etc)  for sin aldersgruppe (kun en rapport fra hvert årskull, ikke en fra hvert lag i serien) i denne skal det stå hvor mange lag dere har hatt i serien, hvilket nivå de har spilt på, hvor mange spillere har dere ved oppstart og avslutning, samt deltagelse på cuper plassering, og til sist hvem har vært med i lagledelsen inneværende år. (denne rapporten må dere i tillegg sende meg elektronisk slik at jeg kan bruke den i årsmeldingen til årsmøtet)
Året som kommer!
Hvem som er med videre rundt deres årskull, hvor mange lag har dere tenkt å melde på til neste år, hvilket nivå skal de spille på, forventninger, etc.
For at dette møtet skal gå effektivt og etter planen som står over, gjør vi det på følgende måte:
Klokken 1800 kommer minimum hovedtrener for Gutter 6-12 og Jenter 10-12, vi følger programmet over
.
Klokken 1930 spiser vi pizza, nå kommer også minimum hovedtrener for Gutter 13-19, vi følger programmet over.
Klokken 2000 Gutter 13-19, vi følger programmet over. Gutter 6-12 kan gå eller om de ønsker å sitte å lytte. Herre og veteran med en til to representanter kan også komme hvis de ønsker, hvis ikke sendes rapport elektronisk til meg.
Hovedtrener må sende meg en mail der det står hvor mange fra lagledelsen som kommer fra deres årskull slik at jeg kan bestille riktig mengde pizza.

About Rylander