Informasjon fra videregående skole ang. toppidrett ved yrkesfaglinjene

Kopi av e-post fra avdelingsleder ved S.E.vgs.

Toppidrett for yrkesfag

 

Sam Eyde vgs. ønsker å tilby særskilte idrettstalent muligheten for å kombinere toppidrett med yrkesfagutdannelse fra høsten 2014.

Timene tas fra PTF-faget , 5 uketimer der elevene tilbys toppidrett . Hvis ikke det er tilfredsstillende grad av måloppnåelse i PTF foreslås en 3 måneders forlengelse av lærekontrakt som bygger på PTF-faget.

Får å få mulighet til å delta i dette løpet må det foreligge en anbefaling fra et særforbund eller en klubb eleven har et forhold til. Utøveren må ha høy motivasjon for å kombinere idrett og yrkesfag, og derfor vil de aktuelle utøverne kalles inn til en samtale for å drøfte hvordan tilbudet best kan tilrettelegges.

Elevene søker ordinært på det aktuelle utdanningsprogrammet, med tilleggssøknad om faget toppidrett.

Denne tilleggssøknaden sendes skolen etter at eleven har blitt tilbudt plass ved et utdanningsprogram ved Sam Eyde vgs.

For skoleåret 14/15 vil det være mulig å søke elektro VG1 og Bygg og anleggsteknikk vg1 og vg2 i kombinasjon med toppidrett.

 

Vi prøver dette ut i liten skale kommende skoleår og håper å kunne utvide tilbudet fremover. Send gjerne informasjonen videre til aktuelle klubber/kretser. Søknadsfristen for studieplass er 1.3.

 

Ta kontakt hvis spørsmål!

 

 

Med vennlig hilsen

 

Ellen Dahl Bøthun

Avdelingsleder idrett og realfag

 

Sam Eyde videregående skole

Telefon: 38 61 83 75

Mobil: 97 54 32 95
E-post: ellen.dahl.bothun@sameyde.vgs.no

www.sameyde.vgs.no

About Kjell-Magne Nesland

Sportslig leder Grane Arendal Fotball e-post: kjell.magne.nesland@gmail.com mobil: 95 22 19 10