Varesalg – diverse info

Hvis dere har penger liggende fra varesalg kan dette settes inn på lags-kontoen 2801.18.47228, eller leveres til meg kontant. Uansett metode, må det merkes hvilken spiller det gjelder og antall av hver type som er solgt.

Myggarmbånd: I forfjor solgte vi disse for kr 50 pr pakke, hvor da kr 25 gikk til spilleren og kr 25 gikk til lags-kontoen. I fjor solgt vi disse for kr 35,  hvor da kr 25 gikk til spilleren og kr 10 gikk til lags-kontoen.  I år prøver vi også å selge hver pakke til kr 35, med samme fordeling.

Poncho: Disse selges for kr 100, hvor kr 50 går til spilleren og kr 50 går til Grane.

Sydvest: Disse selges for kr 100, hvor kr 50 går til spilleren og kr 50 går til Grane.

Setetrekk: Disse selges for kr 50, hvor kr 25 går til spilleren og kr 25 går til Grane.

Dvs at for salg av poncho, sydvest og setetrekk, går ingen penger til lags-kontoen. Dette for at spilleren kan tjene mest mulig selv.

Det vil da lages en «konto» for hver spiller, som fritt kan benyttes ved cuper. Send meg en e-post dersom du vil vite hvor mye du har på din konto, dvs til: geir.langemyr@online.no.

Dersom en spiller slutter, kan ikke denne få ut penger fra sin «konto», da lags-kontoen ikke fungerer som en bank. Eventuelle beløp tilfaller da lags-kontoen.

Har dere spørsmål, må dere gjerne legge inn en kommentar eller sende meg en e-post.

 

About Admin-Y