Aktivitetsplan Grane 98 01.04-20.06

Se PDF-fil.

Endringer vil komme, og det er alltid «ukeplanen» som publiseres på nettet søndagskveldene som er gjeldene! Men jeg mener den er veldig korrekt. Høyt aktivitetsnivå, men vi skal jo bli best!!!!!

AktivitetsplanG98Vår14

KM

About Kjell-Magne Nesland

Sportslig leder Grane Arendal Fotball e-post: kjell.magne.nesland@gmail.com mobil: 95 22 19 10