G98 Fotografering av lag og spillere

Grane har bestilt fotografering for alle lag. Type fotografering som man gjør på skoler.

G16 har fått tid 2 april kl. 19.00 – 19.30 på Birkenlund skole

Så da gjelder det å notere seg dato og klokkeslett for å bli med på lagsbildet og enkeltbilder.

Still opp alle mann med nykjemma sveis.

Man er ikke nødt til å kjøpe disse bildene om man ikke vil, man får dem til ettersyn og kan bare levere dem tilbake.

Men for de som vil ha,  er det kjekt at alle på laget er med på bildet.

Trener skal også fotograferes.

 

TH.

About thj