Hospitering til Arendal Fotball jr. for 98

I nærmeste fremtid kommer vi til å gå igang med hospitering opp til jr. laget.

Vi kommer til å gjøre det slik at vi i trenerteamet til 98 vil velge ut 5-6 spillere, i samråd med juniorlagets trenere, som vil hospitere 1-2 ganger i uka.

Vi velger ut spillere basert på ferdigheter, men treningsoppmøte og vurdering av den enkelte spiller vil å veie tungt.

Kjell Magne

About Kjell-Magne Nesland

Sportslig leder Grane Arendal Fotball e-post: kjell.magne.nesland@gmail.com mobil: 95 22 19 10