IK Grane Arendal Fotball hedret på ledermøte i AFK

IK Grane Arendal Fotball fikk overrakt flere hedersbevisninger på ledermøte i Agder fotballkrets tirsdag 11/3 på Quality i Kristiansand. Klubben ble tidligere i år utpekt av NFF til årets Fair […]

IK Grane Arendal Fotball fikk overrakt flere hedersbevisninger på ledermøte i Agder fotballkrets tirsdag 11/3 på Quality i Kristiansand.

Klubben ble tidligere i år utpekt av NFF til årets Fair Play klubb i 2013 i Agder fotballkrets. For dette fikk vi overrakt en sjekk på kr 5000,- og en flott plakett som bevis. Overrekkelsen ble foretatt av NFF styremedlem Kjartan Berland til vår sportslige leder Øystein Rylander.

FairPlay pris

Klubben fikk også overrakt de synlige beviser for superveteranenes kretsmesterskap 2013 av styremedlem i AFK. Dette besto av diplom og pokal som vil bli behørig overrakt vinnerne på tilstelningen den 28/3 i Granehallen.

Kretsmestere 2014

Klubbens leder gjennom snart 10 år, Kåre Mortveit, fikk NFFs honorære lederstipend for lang og tro tjeneste for idretten generelt, men fotballen spesielt i IK Grane. Prisen besto av blomster, kr 2500,- og en diplom og ble overrakt av styremedlem NFF Kjartan Berland.

Lederpris

Mer fra ledermøte finner dere her http://www.fotball.no/Kretser/Agder/krets/Ledermotet-2014/

About Kåre Mortveit