Nye regelendringer fra NFF som skal tas i bruk nå i 2014 sesongen !

Viktig informasjon for både trenere, lagledere, spillere og andre!! Umiddelbar soning (ved gult kort) i alle klasser fra gutter 13 til og med gutter 16. Det gule kortet skal ikke registreres […]

Viktig informasjon for både trenere, lagledere, spillere og andre!!

Umiddelbar soning (ved gult kort) i alle klasser fra gutter 13 til og med gutter 16.

Det gule kortet skal ikke registreres på dommerkortet/kamprapporten.

Fem minutters umiddelbar soning ved gult kort i nier- og elleverfotball for aldersgruppen 13–16 år.

Soningen skal skje i teknisk område der reservespillere, trener og lagledere befinner seg.

Hvorfor

Regelen innføres som et virkemiddel for å fremme gode holdninger, verdier og god oppførsel

i norsk fotball. Den skal samtidig gi en bedre forståelse for fair play blant spillerne. Hensikten

er at spilleren skal føle en direkte konsekvens og sone umiddelbart mot det laget man har gjort

en forseelse mot. Regelen vil også spare kretsene for administrative ressurser, slik at man slipper å følge med på om spiller har 3 gule kort, og må stå over en kamp.

Hvordan

Regelen innebærer at spillerne umiddelbart må sone 5 minutters utvisning som en direkte konsekvens

av tildelt gult kort. Laget må dermed spille med et redusert antall spillere i løpet av soningstiden.

Spilleren kan etter 5 minutter delta i kampen igjen ved brudd i spillet. To gule kort til samme

spiller i samme kamp gir fortsatt rødt kort og utvisning resten av kampen. Hvis et lag får mer enn

to spillere utvist (5 minutter) samtidig, så begynner den tredje spillerens soningstid når den første

spillerens tid er ferdig. Det vil si at et lag ikke kan ha flere enn to spillere korttidsutvist samtidig.

Lagleder til utvist(e) spiller(e) har ansvar for tidtaking på soningen. Man kan ikke komme inn i spillet igjen før det er stans i spillet.  Og lagleder skal ha dommers samtykke / tillatelse  for å slippe innpå spillere igjen.  Hvis spiller bare går inn på banen etter 5 min. uten dommers tillatelse, kan det bli gult kort nr. 2 som da gir rødt kort og utvisning for resten av kampen, + en kamp til i karantene.

 

Frisone i femmer- og sjuerfotball

Innføring av frisone i femmer- og sjuerfotball, der motstanderlaget ikke kan presse innenfor et

bestemt område ved igangsetting fra keeper ved målspark.  Frisone femmerfotball foreslås hele egen banehalvdel, frisone sjuerfotball, foreslås halvparten av egen banehalvdel.

Hvorfor

Erfaring viser at man i kamper med frisone vil få flere pasninger i laget og lengre angrepsvarighet

før brudd i spillet. Frisonen gir bedre betingelser for å kunne spille seg fremover fra egen halvdel.

Det er store fysiske forskjeller i barnefotballen. Fysisk sterke lag kan ofte profittere på å presse

motstanderlaget høyt i banen. Ved å fremme lavere presshøyde i barnefotballen legges forholdene

til rette for at lagene kan spille seg ut istedenfor å slå langt.

Frisone griper ikke unødvendig inn i spillets idé ettersom press og motstand ikke endres annet enn

under selve igangsettingsfasen.

«Målet er å dyrke fram en spillorientert kultur. Dette praktiseres

i andre land for å utvikle ferdighet. Vi må ikke tidlig fokusere

på å vinne kamper for enhver pris.» Stig Inge Bjørnebye

Hvordan?

• Ved igangsetting fra keeper (etter tildelt målspark), skal forsvarende lag trekke seg bak presslinjen.

• Det forsvarende laget kan først bevege seg over presslinjen når en motspiller har mottatt

ballen fra keeper.

• Brudd på regelen fører til ny igangsetting.

• Keeperen kan ikke sparke/kaste ballen over presslinjen i disse situasjonene.

• Ballførende lag må ikke vente på at motstanderen skal trekke seg tilbake, men har muligheten

til å starte spillet umiddelbart, dersom de ønsker dette.

 

Mvh Bjørn Bilstad, dommeransvarlig i Grane Arendal fotball, mob. nr. 98 23 27 14.

 Se også linken: http://www.fotball.no/Kretser/Agder/Fotballdommere/2014/Endringer-i-spilleregler-for-barne–og-ungdomsfotball-/

 

About BB