Nye regelendringer fra NFF som skal tas i bruk nå i 2014 sesongen !

Umiddelbar soning (ved gult kort) i alle klasser fra gutter 13 til og med gutter 16.

Det gule kortet skal ikke registreres på dommerkortet/kamprapporten.

Fem minutters umiddelbar soning ved gult kort i nier- og elleverfotball for aldersgruppen 13–16 år.

Soningen skal skje i teknisk område der reservespillere, trener og lagledere befinner seg.

Hvorfor

Regelen innføres som et virkemiddel for å fremme gode holdninger, verdier og god oppførsel

i norsk fotball. Den skal samtidig gi en bedre forståelse for fair play blant spillerne. Hensikten

er at spilleren skal føle en direkte konsekvens og sone umiddelbart mot det laget man har gjort

en forseelse mot. Regelen vil også spare kretsene for administrative ressurser, slik at man slipper å følge med på om spiller har 3 gule kort, og må stå over en kamp.

Hvordan

Regelen innebærer at spillerne umiddelbart må sone 5 minutters utvisning som en direkte konsekvens

av tildelt gult kort. Laget må dermed spille med et redusert antall spillere i løpet av soningstiden.

Spilleren kan etter 5 minutter delta i kampen igjen ved brudd i spillet. To gule kort til samme

spiller i samme kamp gir fortsatt rødt kort og utvisning resten av kampen. Hvis et lag får mer enn

to spillere utvist (5 minutter) samtidig, så begynner den tredje spillerens soningstid når den første

spillerens tid er ferdig. Det vil si at et lag ikke kan ha flere enn to spillere korttidsutvist samtidig.

Lagleder til utvist(e) spiller(e) har ansvar for tidtaking på soningen. Man kan ikke komme inn i spillet igjen før det er stans i spillet.  Og lagleder skal ha dommers samtykke / tillatelse  for å slippe innpå spillere igjen.  Hvis spiller bare går inn på banen etter 5 min. uten dommers tillatelse, kan det bli gult kort nr. 2 som da gir rødt kort og utvisning for resten av kampen, + en kamp til i karantene.

 

Mvh Bjørn Bilstad

Dommeransvarlig i Grane Arendal fotball, mob. nr. 98 23 27 14

About BB