Oppstart for 2013 kullet onsdag 4 september

Vi starter opp med treninger for årets 1. klasser, altså barn som er født 2013 onsdag 4. september. Hver onsdag på Skytebanen kl 1700-1800. Lett fritidstøy er fint. Ellers klær […]

Vi starter opp med treninger for årets 1. klasser, altså barn som er født 2013 onsdag 4. september.

Hver onsdag på Skytebanen kl 1700-1800. Lett fritidstøy er fint. Ellers klær etter vær. Leggbeskyttere og drikkeflaske er viktig.

Denne siden brukes til informasjonskanal rundt laget.

Som  i alle barnekull trenger vi i Grane engasjerte og velvillige foreldre for å kunne opprettholde aktiviteten.

Klubben er behjelpelige med trenerkurs, treningsklær og nødvendig opplæring.

Har du lyst til å bidra, møt opp i fritidstøy å bli gjerne med. Jo flere ivrige foreldre, jo gøyere og bedre treninger.

Den første treningen stiller klubben med trenere.

Velkommen til fotballtrening.

Kjapt infomøte rett etter trening.

Spørsmål rettes til Spillerutvikler Reinhard Nærbø Tlf: 97831740 eller Sportslig leder Frank Johansen  Tlf: 90 64526

 

About FrankJohansen