Nye koder på dører til ballrom

Vi har endret koder på dørene inn til ballrom på Skytebanen, samt Norac.

Vi mister mye utstyr, ber om at dere holder kodene til ballrommene unna spillerne, og andre enn trenere.

De som bør ha tilgang , men ikke har fått sms eller mail om endringene, bes ta kontakt med

Frank Johansen 90645265

granejohansen@gmail.com

About FrankJohansen