Årsmøte 2020, dato satt til 25/5!

Til alle medlemmer. Styret har besluttet å avholde årsmøtet nettbasert i år pga situasjonen rundt korona smitte. Det betyr at datoen for årsmøtet er satt til 25/5 og at innsending […]

Til alle medlemmer.

Styret har besluttet å avholde årsmøtet nettbasert i år pga situasjonen rundt korona smitte.

Det betyr at datoen for årsmøtet er satt til 25/5 og at innsending av forslag til saker må skje innen 20/5 til undertegnede,

Selve årsmøtet blir slik at årsmelding fra styret for 2019, lagenes aktivitetsrapporter for 2019 og regnskap 2019 blir lagt ut her, og kan leses ved å klikke på uthevet tekst. Etter den 20/5 blir saksliste/dagsorden m/valgkomiteens innstilling og navn på forespurte personer til å underskrive protokollen offentliggjort på samme måte. Klikk på teksten for de forskjellige dokumentene.

Styret har valgt å ikke foreslå nye saker i år (for eksempel økning av  kontingent/treningsavgift) og foreslår overfor medlemmene at nye saker helst bør vente til neste årsmøte i 2021, som vi håper kan gå av stabelen på ordinær måte. Budsjettet for 2019 foreslås videreført som rammebudsjett for 2020. Hvis du allikevel ønsker å fremme en sak, send den til undertegnede for behandling.

Skulle det være spørsmål rundt dette årsmøtet så er det bare å ta kontakt med undertegnede!

Kåre Mortveit
Styreleder
Tlf 91106657
epost karemor@online.no

About Kåre Mortveit