Informasjon vedrørende kampgjennomføring og Korona

Denne uken er det seriestart for de aller fleste lag og som informert om på møtet torsdag (13.08) det er en del ting vi nå fremover må ta hensyn til […]

Denne uken er det seriestart for de aller fleste lag og som informert om på møtet torsdag (13.08) det er en del ting vi nå fremover må ta hensyn til i forbindelse med kampgjennomføring.

Vi minner om de viktigste tiltakene:

Fra og med 1.august er det lov til å gjennomføre kamper i barne- og ungdomsfotballen i Norge forutsatt at de skjer innenfor rammene som beskrives her. Det er gitt særlig unntak fra regelen om avstand for barn og ungdom i kamp

  • Syke personer skal holde seg hjemme
  • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
  • Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer utenfor kampen også på innbytterbenken og ved reise til og fra.
  • Norge forutsatt at de skjer innenfor rammene som beskrives her. Det er gitt særlig unntak fra regelen om avstand for barn og ungdom i kamp.

Fotballens koronahånbok

Fotballens koronahåndbok besvarer de fleste spørsmål og har en rekke retlingslinjer vi må følge.
Se her for kampgjennomføring: Fotballens koronahåndbok – Kampgjennomføring

Koronavettkurs

Alle spillere og trenere må gjennomføre koronavettkurs innen utgangen av august
En veiledning for dette finnes her – Brukerveiledning Fotballens koronavettkurs

Sjekklister

Sjekkliste for hvem som er tilstede på kampene må fylles ut. Det ligger kopier av disse i ballrommet. Her må det fylles inn navn og telefonnummer, samt at disse listene må oppbevares i minimum 10 dager for å kunne bistå i eventuell smittesporing.

Listen finnes også her – Sjekkliste kamper

Wipes og Antibac

Dette ligger i ballrommet og kan taes med ut på banen i forbindelse med gjennomføring av kamp. Husk å sett dette på plass

Baller og kjegler

Ballrom på Norac er ryddet og her ligger det nå kjegler og kampballer

Sportslig utvalg ønsker alle lag lykke til med seriestarten!

About Karl Gunnar Ellefsen

Tlf: +47 99 32 04 92