G19 AVLYST Instruktører på TINE fotballskole

AVLYST

TINE FOTBALLSKOLE

Instruktører på Grane sin fotballskole. Vi må stille med så mange som mulig. Kan dere som har mulighet melde dere på i feltet under.

Info til instruktørene/spillerne: Vi starter mandag 28/9 kl 0830 med briefing av instruktørene – de begynner på feltet kl 1000 og holder på til 1400.
Dag 2 og 3 begynner vi 0930 og holder på til 1400. instruktørene må i år være på samme gruppe og det blir ikke matservering som før, bare drikke fra TINE. Instruktørene får 250,- kr dagen og flott instruktør t-shirt.

About kk