TINE fotballskole 2020 i høstferien 28-30/9 er avlyst!

Tine fotballskole 2020  28-30  september er avlyst grunnet vedtaket i Arendal bystyre om at offentlige arrangementer ikke kan ha mer enn 50 deltakere. Påmeldingen er derfor stoppet! Det var ved […]

Tine fotballskole 2020  28-30  september er avlyst grunnet vedtaket i Arendal bystyre om at offentlige arrangementer ikke kan ha mer enn 50 deltakere. Påmeldingen er derfor stoppet!

Det var ved påmeldingsstopp ca 70 deltakere og vi vet av tidligere erfaring at de siste døgnene kommer det mellom 20 og 50 påmeldinger. Vi var forberedt, instruktørene gledet seg og det eneste som manglet var TINE ferskvareproduktene. Vi beklager at vi ikke kan avholde fotballskolen i år, men følger rådene fra bystyret og avlyser.

Vi vet det er mange skuffede barn, men håper å komme sterkere tilbake neste år i juni. Mer info angående tilbakebetaling av påmeldingsavgift vil komme i løpet av et par dager.
For nærmere info kan dere kontakte 
Kåre Mortveit
tlf 91106657

 

Oppmøte første dag er fra kl 0900 og fram til 1000. Vi oppfordrer foreldrene om at ikke alle kommer på en gang og at man overholder pålegget om god avstand. Det er strenge regler for å hindre smittespredning. Vi følger retningslinjene gitt av NFF og TINE. Her er et utdrag:
Det presiseres at TINE Fotballskole er noe annet enn ordinær organisert fotballaktivitet. TINE Fotballskole går under kategorien «Arrangementer og aktiviteter for barn og unge av lengre varighet» som er unntatt fra avstandskravet. Med lengre varighet menes dagtilbud flere dager etter hverandre eller opphold med overnatting. Dette er nedfelt i covid-19-forskriften § 13 andre ledd. Fra 15. juni kan arrangementet gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for blant annet «personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet» (punkt d)

Det anbefales videre fra FHI å dele deltakerne inn i mindre grupper for å ivareta smittevernrådene.

Tine Fotballskole og lignende aktivitetstilbud for barn og unge av lengre varighet kan i sommer gjennomføres for inntil 200 deltakere med kontakt forutsatt:

  • Maks 20 utøvere i fast gruppe
  • Minst 1 meter avstand utenfor aktivitet
  • Minst 1 meter avstand til andre grupper
  • Faste ledere/trenere pr. gruppe
  • Kamper anbefales gjennomført mellom spillere innad i en fast-gruppe. Dersom det skal spilles kamper på tvers av de faste gruppene skal dette følge rammene for vanlig kampgjennomføring.

NFF oppfordrer at deltakerne i 20-gruppen holder minst 1 meter avstand utenfor aktiviteten. Men vi har forståelse for at det ikke er mulig under hele dagen.

Det er spesielt viktig å påpeke at syke barn ikke møter på fotballskolen og at barna er forklart og overholder smittevernreglene! 

 

Ulike arrangementer og aktiviteter for barn og unge av lengre varighet som nedfelt i covid-19-forskriften § 13 andre ledd punkt d) skal være åpne og tilgjengelige og deltakelse i annen aktivitet bør ikke sette stopper for barnets deltakelse. Det er derfor ikke krav om opphold i minimum 2 dager i barnet øvrige aktiviteter, herunder annen fotballaktivitet, for å delta på TINE Fotballskole.

About Kåre Mortveit