Oppdaterte nasjonale smitteverntiltak

Innstramminger i fotballaktivitet etter nye bestemmelser fra regjeringen

Norge er i starten på andre smittebølge. Regjeringen innfører derfor nye nasjonale smitteverntiltak som vil berøre fotballen.

NIKE-baller

. | Foto: Bildbyrån

Torsdag kom regjeringen med nye smittevernstiltak i samfunnet i forbindelse med større utbrudd av korona. Regjeringen ber kommuner med høyt smittetrykk vurdere innstramminger for idretten, blant annet å reversere oppstarten av fase 1 i breddeidretten for voksne, videre vurdere stans i breddeidrett for barn og unge under 20 år. Toppidrettsaktivitet som omfattes av toppidrettsprotokollene kan gå som normalt.

– Vi er glade for signalet fra regjeringen om å skjerme aktivitet for barn og unge. Samtidig er en tydelig nasjonal anbefaling å begrense reising og blanding av ulike kohorter. Vi forholder oss derfor til klubbnær aktivitet og avlyser fra kommende mandag all sone – og kretslagsaktivitet ut året. Det betyr at samlinger med spillere fra forskjellige klubber og lag ikke vil bli gjennomført, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt

Det vil også si at samtlige samlinger for aldersbestemte landslag er avlyst ut året (J15/G15, J16/G16, J17 og J19). En rekke aktiviteter påvirkes fra kommende mandag. Større samlinger, kurs og møter avlyses eller gjennomføres digitalt ut året. Utover dette vil kamper i barne- og ungdomsfotballen, samt treninger med kontakt i henhold til fase 1 fortsette som tidligere. Vår koronahåndbok vil bli løpende oppdatert.

Klikk her for å lese håndboken

Forskjellen fra tidligere i år er at det nå er kommunale bestemmelser som legger føringer på aktivitet. Hver enkelt fotballkrets vil derfor komme med informasjon om sine lokale tilpasninger.

Fotballpresident Terje Svendsen håper det ikke blir ytterligere stopp i aktiviteten.

– Slik vi tolker regjeringen er breddeidretten et tiltak FHI og Helsedirektoratet skal vurdere om er aktuelt i ulike regioner i landet. Vi deler myndighetenes bekymring for økt smitte, men håper samtidig å unngå samme situasjon som i vår da idretten ble stengt ned. Siden den gang har vi vært opptatt av at fotballen må leve med korona. Vi har utviklet protokoller og regelverk som alle klubber, trenere og spillere er godt drillet i, og som har fungert veldig godt i mange måneder, sier Svendsen.

Han påpeker at fotballen er en utendøraktivitet med liten nærkontakt og det har vært svært liten eller ingen smitte som direkte er knyttet til fotballaktivitet. Siden 1. august er det spilt 150 000 kamper i barne- og ungdomsfotballen, og fotballgleden har vært stor og viktig for mange spillere, klubber og lokalsamfunn.

– Vi har også god erfaring med smittevern og med lokale tilpasninger knyttet til steder der det har vært helt eller delvis stengt i korte perioder tidligere. Vi håper derfor terskelen er høy for å stenge aktivitet som er en viktig møteplass for mange. Fotballen er en viktig arena for aktivitet og folkehelse. Vi håper derfor lokale helsemyndigheter går i dialog med idretten for å se på mulighetene for å følge opp dette innenfor en smittevernfaglig måte, avslutter han.

Kjøp din landslagsdrakt nå!

Noe du ikke finner eller trenger bistand til?

Send oss en melding så skal vi prøve å hjelpe deg.

Åpne skjema

About FrankJohansen