Årsmøte 2021 -NB! Ny dato onsdag 17/3.

Styret har besluttet å avholde ordinært årsmøte onsdag 17/3 kl 1900 på teams, dette som følge av smittesituasjonen i Arendal kommune. Alle årsmøtedokumenter vil være tilgjengelig på denne siden innen mandag […]

Styret har besluttet å avholde ordinært årsmøte onsdag 17/3 kl 1900 på teams, dette som følge av smittesituasjonen i Arendal kommune.

Alle årsmøtedokumenter vil være tilgjengelig på denne siden innen mandag 15/3. Saker som ønskes tatt opp bes sendt undertegnede innen søndag 14/3.

Hvis du ønsker å være med på årsmøtet må du sende påmeldingsanmodning til undertegnede innen mandag 15/3 kl 1900. Alle som melder seg på vil da få invitasjon i løpet av onsdag 17/3.

Årsberetning styret 2020 endelig
Årsberetning fra lagene 2020
Dagsorden 2021 scan
Regnskap 2020 med underskrift og revisor
Sak til årsmøte Grane Arendal Fotball 2021
Budsjett 2021
Valgkomiteens innstilling.

 

Mvh

Kåre Mortveit
karemor@online.no
91106657

About Kåre Mortveit