G 2008 – Gutter 12

Personene rundt lagene. Ta kontakt med de hvis dere ønsker å spille fotball! Treningstider finner du her.

Funksjon Navn Telefon E-post
Trener/Kontaktperson Younes Shahriari 91878008 dryounes@yahoo.com
Trener Per Kristian Krebs 46814041 perkrebs73@gmail.com
Trener Tony Johnsen 90476990 tony_johnsen@yahoo.com
Treneraspirant Omar Achour
Treneraspirant Henrik Tønseth
Lagleder Birkenlund Carl Otto Christiansen 99693973 carl.otto.christiansen@gmail.com
Foreldrekontakt/kasserer Rita Andreassen 97086252 rita.andreassen@osm.no
Kasserer Rita Andreassen 97086252 rita.andreassen@osm.no

About the Author