G 2008 – Gutter 13

Personene rundt lagene. Ta kontakt med de hvis dere ønsker å spille fotball! Treningstider finner du her.

Funksjon Navn Telefon E-post
Trener/Kontaktperson Younes Shahriari 91878008 dryounes@yahoo.com
Trener Per Kristian Krebs 46814041 perkrebs73@gmail.com
Trener – Ole Møster 97520873 olemoster@gmail.com
Hjelpetrener – Elling Moland 97520873 el-bolan@online.no
Trener – Torstein Jonassen 41689622 bjo-tors@online.no
Foreldrekontakt/kasserer Rita Andreassen 97086252 rita.andreassen@osm.no

About the Author