G 2009 – Gutter 9

 

Funksjoner Gutter 2009 (G9)
Funksjon Navn Telefon Mail
Trener/
Foreldrekont.
Lars Petter
Flatøy
91734154 pastor.flatoy@gmail.com
Ass trener Kemo Jabai 99693296 jabaiks@broadpark.no
Lagleder Erik Røynås 90243994 erik.roynas@gmail.com

About the Author