G 2009 – Gutter 12

Funksjoner Gutter 2009 (G12)
Funksjon Navn Telefon Mail
Lagleder/Foreldrekontakt Erik Røynås 90243994 erik.roynas@gmail.com
Trener Per Kristian Lundvall 90600866 pklundvall@online.no
Trener Kemo Jabai 99693296 jabaiks@broadpark.no
Ass.trener Tommy Torsvik 91005758
Ass.trener Kent Lindstrøm 93637937

About the Author