G 2010 Gutter 9

Trener: Espen Andersen-99245369 – espeand2@broadpark.no

Trener: Gjevdet Kelmendi- 97089653- kujtimi455@hotmail.com

Lagleder: Tommy Knutsen- 90150517

Lagleder: Thomas Jørgensen- 90842170

Lagleder: Jan Myrslo- 92462885

Lagleder: Ylber Ibrahimaj- 93857534

Lagleder: Torgeir Meum Byrkjeflot- 90111511

About the Author