G 2007 – Gutter 10

Støtteapparat 2007 laget.

Funksjon Navn Telefon epost
Hovedtrener Øystein Neegård 97154369 neegaard@gmail.com
Trener Geir Ballestad 99307754 geb@multiconsult.no
Lagleder Pavel Rafael 97637781
Lagleder Jon Frivoll Larsen 48192638 jonlar@ae.no
Lagleder Geir Noraberg 92638864 geir.noraberg@sshf.no
Foreldrekontakt Stian Nilsen 94831340 stilsen@online.no
Foreldrekontakt
Kasserer

About the Author