Jenter

 

Folkene rundt Jenter 2000, 2001, 2002, 2003:

Funksjon Navn Telefon epost    
Trener  Roger Wickstrøm  99636311  rw.byggogbad@gmail    
           
Lagleder/trener Signelill Møklegård Pihl 92819121  signelill.m.p@gmail.com    
Hjelpetrener  Per Kjetil Omholt    fmaapko@fylkesmannen.no    
Oppmann  Ole Tom Ørnevik  95912121  ole.tom.ornevik@froland.kommune.no    
Foreldrekontakter  Lena Fevang og
 Maria Puntervold
       

 

About the Author