Medlemsutstyr

Supporterskjerf: Kontakt kare.mortveit@losmail.no

Klubbutstyr kjøpes på Brekke Sport i sentrum. Terje Rasmussen har oversikt over korrekt utstyr og trykk.

www.brekkesport.com
370 21 820

 

About the Author