Styret

Styret 2019
Funksjon Navn Telefon epost
Leder Kåre Mortveit 911 06 657 karemor@online.no
Nestleder Geir Noraberg 926 38 864 geir.noraberg@sshf.no
Medlem Svein Taraldsen 916 74 852 svein.taraldsen@sor.no
Medlem Younes Shariari 918 78 008
Medlem Tone Aanonsen 476 66 405 toneaanonsen@gmail.com
Medlem Per Kr. Krebs 468 14 041 perkrebs73@gmail.com
Medlem Frank Johansen 906 45 265 granejohansen@gmail.com
Medlem Gjevdet Kelmendi 970 89 653 gjevdet.kelmendi@arendal.kommune.no

About the Author

Sportslig leder Grane Arendal Fotball e-post: kjell.magne.nesland@gmail.com mobil: 95 22 19 10