Styret

Styret 2016
Funksjon Navn Telefon epost
Leder Kåre Mortveit 911 06 657 karemor@online.no
Nestleder Geir Noraberg 926 38 864 geir.noraberg@sshf.no
Medlem Øystein Rylander 928 51 425 oystein.rylander@gmail.com
Medlem Tone Aanonsen 476 66 405 toneaanonsen@gmail.com
Medlem Frank Johansen 906 45 265 granejohansen@gmail.com
Medlem Bjørn Holst Pedersen 976 87 475 holst-p@online.no

About the Author

Sportslig leder Grane Arendal Fotball e-post: kjell.magne.nesland@gmail.com mobil: 95 22 19 10