Rekrutteringsdommere

 

 

Rekrutteringsdommere 2018

GRANE ARENDAL FOTBALL stiller i sesongen med 2 rekrutteringsdommere for aldersklassene 12-16 år og noen kommer til å gå som AD i 5. Vi ønsker dem lykke til i sesongen :

 

Junior Lifenya

Mobil nummer 93 40 09 72

E-post : danyelfrilan345@outlook.com

Aldersbestemt

 

Endre Svendsen

Mobil nummer 90 40 80 75

E-post : EndreSvendsen@icloud.com

Aldersbestemt

 

Klubbdommere med utvidet lisens for 12 år og 9er fotball for 2018

GRANE ARENDAL FOTBALL stiller i sesongen med 2 klubbdommere som har tatt utvidet kurs for 12 års klassen og 9er fotball. Vi ønsker dem lykke til i sesongen :

 

Daniel Zaia

Mobil nummer 40 06 91 46

E-post : Daniel00Zaia@icloud.com

12 års klassen og nedover

 

Sigurd Gamst

Mobil nummer 97 60 99 13

E-post : sigurd.gamst@gmail.com

12 års klassen og nedover

 

 

 

 

 

About the Author