G 2002 – Gutter 16

Støtteapparat rundt laget:

 

Funksjon Navn Telefon epost
Trener Petter Furseth 41900118 petter.furseth@skiforbundet.no
Trener Børge Fjermestad 99256318 borge.fjermestad@atea.no
Treneraspirant Ole Jørgen Nilsen
Treneraspirant Bjørn Brørvik  
Foreldrekontakt Geir Gyberg 90067405 geir.gyberg@hotmail.com
Foreldrekontakt Børge Fjermestad 99256318 borge.fjermestad@atea.no

About the Author