G 2001 – G(15)

Følgende personer er rundt laget:

Funksjon Navn Telefon epost
Hovedtrener Robert Seiersnes 99699386 robert.seiersnes@hernis.no
Hovedtrener Rune Rønningen 48090886 runeron@yahoo.com
Hovedtrener Helge Olsen 47628934 paperback71@hotmail.com
Webansvarlig Robert Seiersnes 99699386 robert.seiersnes@hernis.no
Kasserer Robert Seiersnes 99699386 robert.seiersnes@hernis.no

 

 

About the Author